KOMÁRNO

Parkovacia karta - "Obyvateľ"

Parkovacia karta "Obyvateľ" neprenosná je určená pre osoby (domácnosti) s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne plateného parkovania. Parkovacia karta vlastníka alebo nájemca nehnuteľnosti je viazaná na evidenčné číslo motorového vozidla (EČV) a lokalitu. Prvé motorové vozidlo 1 euro/rok , druhé motorové vozidlo 60 euro/rok a tretie vozidlo 120 eur/rok.

Objednať

Parkovacia karta "Podnikateľ 1"

Parkovacia karta "Podnikateľ" neprenosná je určená pre fyzické a právnické osoby, vlastníkov alebo nájemcov nehnuteľností v zóne plateného parkovania, kteří prevádzkují obchod, kanceláriu a pod. v určenej lokalite. Podnikateľ môže zakúpit parkovaciu kartu na max. 2 motorové vozidlá v rovnakej sume.

Objednať

Parkovacia karta "Penzión"

Parkovacia karta "Penzión" prenosná, určená pre ubytovaných hostí a je vystavená na názov společnosti, ktorá prevádzkuje ubytovacie zariadenie v zóne plateného parkovania.

Objednať

Parkovacia karta "Zamestnanec"

Parkovacia karta "Zamestnanec" neprenosná, určená pre osoby, ktoré sú zamestnané alebo pracujúce v zóne plateného parkovania, viazené na evidenčné číslo vozidla (EČV), lokalitu a pracovné miesto.

Objednať

Parkovacia karta "Obec"

Parkovacia karta "Obec" neprenosná, určená pre jedno služebné motorové vozidlo miest a obci v okrese Komárno pre parkovanie v zóne plateného parkovania, viazané na evidenčné číslo služobného motorového vozidla (EČV).

Objednať

Parkovacia karta "Abonent"

Parkovacia karta "Abonent" neprenosná je určená pre možnosť parkovania v celé zóne plateného parkovania pre fyzické a právnické osoby.


Parkovacia karta "Senior"

Parkovacie karty seniorov sú parkovacie karty určené pre osoby s trvalým pobytom na území mesta Komárno strašie ako 65 rokov, pre určené motorové vozidlo, pre možnosť parkovania v celé zóne plateného parkovania. Pre jednu osobu sa vydáva len jedna parkovacia karta.